Stories och livet

Varje steg räknas!

Publicerad för första gången: 05.02.23
Varje steg räknas! Foto: Getty Images

Ett av de enklaste sätten att inkludera fysisk aktivitet i sitt schema är att göra något så enkelt som att gå. Det kräver ingen utrustning och ställer inga krav på hur vältränad man behöver vara. Allt kan enkelt anpassas efter din form. Det enda stressande med att gå är alla artiklar det finns att läsa om hur många steg man bör gå varje dag. Använder du stegräknare?

En tumregel som jag upplever att många följer och som förmodligen är den mest kända när det gäller antal steg, är att komma upp i 10 000 steg varje dag. Man får lätt intrycket att 10 000 är någon slags magisk gräns och att det är vid denna som alla hälsofördelar uppnås. Anledningen till att det är så starkt fokus på just 10 000 steg och till att detta får så stor exponering i media bygger ofta på diverse studier.

Accu-Chek Mobile

Det gyllene antalet steg

Man behöver dock inte gräva särskilt djup i litteraturen för att se att det finns motstridiga studier som pekar på ett helt annat antal steg som det gyllene. I den östra delen av världen har man till exempel kommit fram till att hälsofördelarna uppnås redan vid 7 500 steg per dag, och att 10 000 därför var vilseledande. I Norge har man fokuserat mer på antal minuter och på att det är viktigt att vara fysiskt aktiv 30 minuter varje dag.

Om man översätter detta till antal steg, skulle det vara riktigt starkt jobbat att gå 10 000 steg på 30 minuter. Med andra ord finns det också här, liksom med all annan fysisk aktivitet en djungel av tips som man måste förhålla sig till. Det bästa kanske helt enkelt är att försöka gå när man kan, och inte stressa över antal steg och istället bara se till att man är aktiv?

LÄS ÄVEN: Är din balans bra?

Vad är ett steg?

För egen del vet jag att jag hade blivit besatt om jag hade haft all utrustning som kan mäta hur många steg jag går under en dag. Det finns dessutom en relativt stor felmarginal på klockor och appar som kan mäta detta. En app på mobilen kanske använder GPS-signaler för att göra en uppskattning baserad på vad som är det genomsnittligt antal steg.

En pulsklocka eller aktivitetsmätare kan reagera på handrörelser. Den kommer därför att kunna lägga till extra steg om du använder händerna till något, till exempel att diska eller borsta tänderna. Därför kan vi inte heller lita till hundra procent på tekniken som säger att vi har ett visst antal steg per dag.

Accu-Chek Instant

Lite varje dag

Jag tänker också att det är långt ifrån självklart vad som kan definieras som ett steg. Hur långt är det? Om du går i uppförsbackar eller i trappor kommer det att krävas en större ansträngning än att gå på plan mark. Betyder det att man kan minska antalet steg och ändå uppnå hälsofördelarna?

Det kan man inte heller säga med säkerhet. Men om det är något som är säkert så är det att kroppen inte har en inbyggd klocka som talar om för hjärtat, hjärnan och andra organ när du har kommit upp i 10 000 steg. Jag skulle därför vilja hävda att antal minuter och den belastning du utsätter dina system för är en långt bättre indikation på när du uppnår hälsofördelar.

Att se till att vara fysisk aktivitet varje dag är mycket viktigare än att haka upp sig på att man ska komma upp i 10 000 steg per dag till varje pris. Men jag vill också vara tydlig med en sak: Om det är att räkna antalet steg som gör dig motiverad att vara fysiskt aktiv, så tycker jag att du ska fortsätta med det! Om inte – låt bli.

LÄS ÄVEN: Goda skäl att skapa ett hemmagym

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant