Juridisk Information

Observera att Roche Diabetes Care inte stödjer några åsikter på den här sidan, som inte uttryckligen har postats av oss. Dessutom är Roche Diabetes Care inte ansvariga för korrektheten i påståenden, information, råd eller kommentarer som postats av följare och besökare på sidan

Accu-Chek Instant

Lagstadgade bestämmelser

Inga garantier och Inga skyldigheter. Även om Roche lägger ner mycket möda på att inkludera exakt och uppdaterad information så vi vill dock poängtera att all information på vår Webbplats finns tillgänglig utan några uttalade eller införstådda garantier av något slag, så som garantier vad gäller tillförlitlighet eller fullständighet vad gäller information som finns på denna Webbplats, och avsäger oss allt ansvar vad det gäller användandet av den här Webbplatsen eller Webbplatser länkade till den. Roche kan när som helst och utan förbehåll ändra den här webbplatsen men håller sig inte ansvarig för att den uppdateras. Alla användare instämmer i att all tillgång och användning av information från denna Webbplats, och Webbplatser länkade till denna Webbplats, sker på egen risk. Varken Roche eller någon annan som varit involverad i skapandet, produktionen eller överlämnandet av denna Webbplats, eller Webbplatser länkade till denna Webbplats, är på något sätt ansvariga för några slags direkta, tillfälliga, följande, eller indirekta skador eller straffskadeståndsskador som är en följd av din tillgång till, användning av eller oförmåga att använda denna Webbplats eller någon annan Webbplats länkad till denna webbplats, eller för några fel eller försummelser i dess innehåll.

Inga erbjudanden och inga värvningsförsök
Den information som finns på denna webbplats utgör inget erbjudande eller värvningsförsök för inköp eller försäljning av, eller handel eller andra transaktioner med, aktier i Roche. Investerare kan inte förlita sig på denna information för investeringsbeslut.

Framåtsyftande information
Denna sida kan innehålla framåtsyftande information. Sådan information påverkas av många betydande osäkerhetsfaktorer, bland annat av faktorer som rör forskning, och affärsverksamhet samt ekonomiska och finansiella faktorer. Därför kan faktiska resultat skilja sig från dem som presenteras.

Länkar
Länkar till tredje parters sidor tillhandahålls endast för bekvämlighetens skull. Vi uttrycker ingen åsikt om innehållet på tredje parters sidor och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för all information från tredje part och användningen av sådan information. Alla användare samtycker till att åtkomst till och användning av webbplatsen eller av andra webbplatser som den länkar till och dessa webbplatsers innehåll sker på egen risk.

Accu-Chek Instant

Varumärken
Alla varumärken som nämns tillhör respektive ägare. Frånvaron av ett varumärke betyder inte att varumärket inte är skyddat

Upphovsrätt
Webbplatsen och refererad information tillhandahålls endast i informationssyfte. Reproduktion, återutsändning eller annan användning är strängt förbjuden. Begäran om tillstånd att återge information från denna webbplats skall riktas till Roche. Vi välkomnar alla förfrågningar, dessa skickas till kontakt@www.livetochdiabetes.se.

Sekretesspolicy

F. Hoffman La-Roche AGs Online Sekretesspolicy Tack för att du besöker en Roche Webbplats eller har kontakt med oss via e-post. Vi på Roche förstår vikten av att skydda integriteten av besökarna på våra Webbplaster och att information om din hälsa är särskilt känslig. Därför att vi gjort det som behövs för att tillmötesgå den världsomspännande policyn gällande sekretesskrav. Vi behandlar dina ”personliga uppgifter” i enlighet med ”Roche Directive on the Protection of Personal Data” och i enlighet med EU:s, Schweiz och andras gällande lagar som reglerar förvaring, behandling, tillgång och överföring av personliga uppgifter. Roches Webbplatser som skyltar med denna sekretesspolicy (”policy”) och frågar efter någon information från dig förbinder sig att samla, bibehålla, och säkerhetsställa personlig information om dig i enlighet med denna policy samt applicerbara lagar, regler och bestämmelser. Den här policyn gäller personlig information (så som definieras nedan) insamlat från Roches online källor och kommunikation (så som Webbplatser, e-post, och andra online verktyg) som har en länk till den här policyn. Den här policyn gäller inte för personlig information insamlad från offline källor och kommunikation, förutom i fall då sådan personlig information är sammanfört med personlig information insamlad av Roche online. Den här policyn gäller inte tredjeparts online källor till vilka Roches Webbplatser kanske länkar till, då Roche inte kontrollerar innehållet eller sekretessinställningen hos dessa källor. Vi samlar bara in personlig identifierbar information om dig om du väljer att ge det till oss. Vi delar inte med oss av någon av din personliga identifierbara information med tredjepart för deras användning inom marknadsföring om du inte uttryckligen ger oss tillstånd till det. Var vänlig läs igenom denna sekretesspolicy för att lära dig mer om hur vi samlar in, använder och skyddar information online.

Insamling av information
Roche använder två generella metoder för att samla in information från dig online:

Information vi får
– Personlig identifierbar information: Du kan besöka våra Webbplatser utan att delge någon personlig information. Vi kan bara samla in personlig identifierbar information (så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan identifieringsinformation) när du väljer att delge oss det. Vi kan också samla in hälsoinformation om dig som du delger oss genom att svara på våra frågor eller delta i våra undersökningar.
– Sammanställd information: I vissa fall tar vi också personliga identifierar från information du ger oss och förvarar det i sammanställd form. Vi kanske kombinerar denna information med annan information för att producera anonym sammanställd statisk (t.ex. antal besökare, internetleverantörens ursprungliga domännamn), som hjälper oss att förbättra våra produkter och våra tjänster.

Automatiskt insamlad information
Vi, och några tredjepartleverantörer som vi jobbar med, tar automatiskt emot viss information varje gång som du interagerar med oss på våra webbplatser eller i en del e-postmeddelanden som vi kanske skickar till varandra. Automatisk teknologi och tjänster vi kan använda inkluderar, till exempel, webbserverloggar/IP-adresser, cookies, webb-beacons och tredjeparters applikationer och innehållsverktyg.
Webbserverloggar/IP-adresser: En IP-adress är ett nummer som tilldelas din dator när du går ut på nätet. All dataidentifiering på nätet sker med IP-adresser, vilka tillåter datorer och servers att känna igen och kommunicera med varandra. Roche samlar in IP-adresser för systemadministration och för att kunna rapportera sammanställd information till dotterbolag och partners och/eller försäljare för att kunna genomföra webbplatsanalysering och webbplatsutveckling.

Cookies: En cookie är en bit information som automatiskt placeras på din dators hårddisk när du går in på vissa webbplatser. Den identifierar din webbläsare åt servern. Cookies tillåter oss att förvara information på servern som hjälper till att förbättra webbupplevelsen för dig och att genomföra webbplatsanalys och webbplatsutveckling. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies, fast du kan ändra inställningen på din webbläsare så att alla cookies avböjs eller att det påvisas när en cookies skickas. Du bör dock observera att vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar om du avböjer cookies.

Webb-beacons: På vissa webbsidor eller i e-postmeddelanden kan det hända att Roche använder en vanlig internetteknologi som kallas ”webb-beacon” (också kallade ”internet tags”). Webb-beacons hjälper till att analysera hur effektiva webbplatser är genom att mäta, till exempel, antalet besökare på en webbplats eller hur många besökare som klickade på ett visst inslag på webbplatsen. Webb-beacons, cookies och andra spårteknologier erhåller inte automatiskt personlig identifierbar information om dig. Bara om du själv väljer att skicka personlig identifierbar information, som till exempel genom att registrera dig eller skicka e-postmeddelanden, kan dessa automatiska spårteknologier användas för att ge ytterligare information om din användning av webbplatsen och/eller e-postaktivitet för att förbättra dess användning för dig.

Tjänster: Vi kan erbjuda tjänster baserade på tredjepart applikationer och innehållsverktyg på vissa Roche Webbplaster med bland annat Google Maps eller QUARTAL FLIFE. Dessa tredjeparter har möjlighet att automatiskt ta emot viss information när du interagerar med oss på våra webbplatser och använder dig av sådana tredjeparter applikationer och verktyg.

Dina val
Du har flera val när det gäller din användning av våra Webbplatser. Du kan välja att inte skicka in någon personlig identifierbar information överhuvudtaget genom att inte fylla i några formulär eller informationsfält på våra webbplatser och inte använda några tillgängliga skräddarsydda tjänster. Om du väljer att skicka personlig information har du rätt att se och korrigera din information närsomhelst genom att öppna applikationen. Vissa webbplatser kan fråga dig om tillstånd för viss användning av din information och du kan samtycka eller avböja den användningen. Om du väljer att använda dig av vissa tjänster eller kommunikationer, så som e-nyhetsbrev, kan du säga upp prenumerationen närsomhelst genom att följa de instruktioner som inkluderas i varje kommunikation. Om du bestämmer dig för att säga upp en tjänst eller kommunikation, kommer vi att jobba för att avlägsna din information omedelbart, även om det är möjligt att vi kommer att behöva ytterligare information innan vi kan behandla ditt ärende. Om du önskar förhindra att cookies spårar dig anonymt när du navigerar på våra webbplatser så kan du, som beskrivits ovan, ändra inställningen på din webbläsare till att avböja alla cookies eller påvisa när en cookie skickas.

Säkerhet
Roche använder teknologi och försiktighetsåtgärder, regler och andra tillvägagångssätt för att skydda din personliga information från ej auktoriserad åtkomst, oriktig användning och att den upptäcks, försvinner eller förstörs. För att säkerhetsställa din informations konfidentialitet använder Roche de normala brandväggarna och lösenordskydden. Det är dock ditt ansvar att försäkra dig om att datorn som du använder har en tillräcklig säkerhetsnivå och skyddar mot illvilig mjukvara, så som trojans, datorvirus med mera. Du är medveten om att utan tillräckliga skyddsåtgärder (t.ex. säker webbläsareinställning, uppdaterat virusskydd, personliga brandväggar, ingen användning av mjukvara från tvivelaktiga källor) så finns det risk för att den information och lösenord som du använder för att skydda tillgången till din information kan avslöjas av en ej auktoriserade tredjepart.

Användning av information
Roche och dess dotterbolag, divisioner, grupper i hela världen och/eller företag som vi anställer för att verkställa tjänster åt oss kommer att använda den personliga identifierbara information som du väljer att ge oss för att uppfylla dina förfrågningar. Vi kommer att kontrollera och ta ansvar för användningen av denna information. En del av denna information kanske förvaras eller behandlas på datorer placerade inom andra jurisdiktionsområden, så som USA, i vilken andra lagar angående skyddandet av information gäller än de som gäller i det jurisdiktionsområde där du bor. I dessa fall kommer vi att försäkra att lämpligt skydd finns så att informationsbehandlaren i detta land kan upprätthålla ett informationsskydd som är jämförbart med det som gäller i det land i vilket du bor. Information, som också används av personalavdelningen i olika syften (prestationshantering, succession av beslut, eller i utvecklingssyfte), hjälper oss att bättre förstå dina behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Det hjälper oss också att skräddarsy viss kommunikation med dig om våra tjänster och erbjudanden som kanske är intressanta för dig. Vi kan bland annat använda informationen för att analysera köns- och ålderfördelningen när det gäller besökare till webbplatser som handlar om en speciell sorts medicin eller sjukdom, och vi kan använda denna information för att göra en analys av sammanställd information internt eller dela med oss av den till andra.

Informationsdelgivning och överförning
Roche delar med sig av personlig identifierbar information om dig med flera olika utomstående företag eller konsulter som jobbar med tekniskt underhåll eller som å dina vägnar genomför affärstransaktioner, så som kundtjänst, skicka marknadsföringskommunikation om våra produkter, tjänster och erbjudanden. Vi kan också dela med oss av information till våra dotterbolag och partners. Alla dessa företag och konsulter måste följa innehållet i vår sekretesspolicy.

Vi kanske också använder oss av personlig identifierbar information i följande syften:
1. i anslutning till försäljning, överlåtelse eller annan överföring av webbsidans företag;
2. för att besvara lämpliga förfrågningar gjort av legitima statliga instanser eller där det krävs av gällande lag, domstolsbeslut eller statliga bestämmelser: eller
3. när det är nödvändigt för bolagsrevision eller för att undersöka eller besvara ett klagomål eller säkerhetshot.

Används inte för direkt marknadsföring av tredjepart. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra personlig identifierbar information som du har gett oss på våra Webbplatser till någon tredjepart för deras direkta marknadsföringssyfte om vi inte delger detta i ett tydligt meddelande till dig och erhåller ditt uttryckliga godkännande för att din information får används på detta sätt.

Mejla en vän eller medarbetare. På vissa Roche- webbplatser kan du välja om du vill skicka en länk eller ett meddelande till en vän eller medarbetare för att referera honom/henne till en Roche Webbplats. E-postadresser som du anger för en vän kommer att användas för att skicka information till din vän å dina vägnar och kommer inte att samlas in eller användas av Roche eller en tredjepart för ytterligare användning.

Google Analytics. Roche Webbplatser kan komma att använda sig av Google Analytics, en av Google, Inc. (”Google”) framställd analystjänst på nätet. Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsadministratörer att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen framtagen av den cookie som placerats på datorn om din användning av webbplatsen (inkluderat IP-adress) kommer att överföras och förvaras av Google på webbservers i USA. Google kommer att använda denna information i utvärderingssyfte och kommer att sammanställa rapporter om webbplatsanvändning för webbsidans administratör och förse de med andra tjänster gällande webbplatsanvändning och internetanvändning. Google kan också komma att överföra denna information till en tredjepart när lagen så kräver, eller när sådan tredjepart behandlar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte att förena din IP-adress med någon annan information som Google har. Du kan avböja användningen av cookies genom att välja lämplig inställning på din webbläsare, men som tidigare nämnts ovan så kan detta leda till att du inte kommer att kunna använda alla funktioner som finns på en Roche webbplats. Genom att använda en Roche webbplats samtycker du till att information om dig kan användas av Google på det sätt och för det syfte som har beskrivits ovan.

Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser innehåller länkar till ett antal Webbplasters som kan erbjuda användbar information till våra besökare. Detta sekretessutlåtande gäller inte för dessa webbplatser och vi rekommenderar att du kommunicerar med dom direkt för information om deras sekretesspolicy.

Sekretessutlåtande gällande barn
Våra Webbplatser är ämnade för vuxna användare. Vi samlar inte in någon personlig identifierbar information från någon som vi vet är under 13 år gammal utan tidigare verifierbar tillåtelse från hans eller hennes vårdnadshavare. Vårdnadshavare har rätten att, när så begärs, få se informationen som har erhållits från barnet och/eller kräva att den informationen raderas.

Ytterligare information om webbplatserna
Om en Webbplats har särkskilda villkor gällande sekretess som skiljer sig from de som har beskrivits här kommer dessa villkor att visas på den sida på vilken personlig identifierbar information samlas in.
Information till användare av professionella – och företagswebbplatser.
Om du har en affärs- eller professionell relation med Roche, kan vi komma att använda information som du anger på våra webbplatser, inkluderat webbplatser speciellt utformade för professionella användare, för att fullfölja din förfrågan och utveckla vår affärsrelation med dig och de enheter som du representerar. Vi kan också komma att dela med oss av sådan information med en tredjepart som agerar å dina vägnar.

Uppdateringar av sekretessutlåtandet
Det händer att Roche då och då reviderar detta online Sekretessutlåtande. Några sådana ändringar till detta Sekretessutlåtande kommer att kommuniceras på denna sida snarast. Fortsatt användning av våra webbplatser efter mottagelse av information om ändringar i vårt Sekretessutlåtande indikerar ditt samtycke till användning av nyligen inskickad information i enlighet med tillägget till Roches Sekretessutlåtande. Detta Sekretessutlåtande trädde i kraft den 1:a november 2005.

Hur du kontaktar Roche
Om du har frågor eller skulle önska att Roche gör ett tillägg till eller radera din profil, var vänlig kontakta oss skriftligt (med ett brev) på följande adress:

Roche Diagnostics Scandinavia AB
Box 1228
S-171 23 Solna

Om inte tydligt uttryckt på annat sätt gäller detta Sekretessutlåtande F. Hoffmann-La Roche Ltd or F. Hoffmann-La Roche Ltd Webbplatser.

Personuppgiftspolicy / GDPR [se länk]

Accu-Chek Mobile blodsockermätare