Livet och diabetes

Vågar jag bli gammal?

Publicerad för första gången: 03.09.22
Vågar jag bli gammal? Foto: Getty Images

Det har stått en del i sociala medier om hur personer med diabetes får medicinsk behandling på till exempel äldreboenden. Det som skrivs är inte särskilt upplyftande! Och behandlingen verkar i mina ögon föråldrad och ovärdig.

Jag har följt debatten noga. Flera sjuksköterskor har sagt att de vägrar att ge den behandling som ska ges äldre på institutioner, eftersom de anser att behandlingen är felaktig. Insulin ges, som jag ser det, baserat på konstiga beräkningar som är tagna helt ur det blå. Doserna är inte individanpassade.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare

Hur kommer det att vara när jag blir gammal?

Hur kommer sjukvården att vara när jag blir gammal? Jag använder pump, räknar kolhydrater osv. Kommer jag att få samma behandling om jag hamnar på ett äldreboende eller om jag behöver hemhjälp på äldre dar?

Egenvård 24/7

Jag behandlar min egen diabetes 24/7 så länge jag är frisk och kan göra det. Men vad händer när jag blir gammal och kanske behöver hjälp med behandlingen? Förutom att det är en debatt som inte ens borde finnas är det skrämmande och mycket provocerande.

LÄS ÄVEN: Besvärligt långtidsblodsocker

För lite kunskap

Vårdpersonal som kan komma i kontakt med patienter som har diabetes bör alltid ha fått utbildning i de olika behandlingar och den utrustning som finns. Det kan inte vara meningen att om någon med diabetes behöver hjälp med egenvården så får de sämre vård på grund av att vårdpersonalen inte har tillräckliga kunskaper!

Inte så viktig längre?

Tanken har slagit mig; att jag kanske inte är så viktig längre när jag blir gammal? Nej, kanske inte för sjukvårds-Norge. Men för mina nära och kära är jag otroligt viktig! Ska mitt liv förkortas för att vårdpersonalen inte kan behandla min sjukdom individuellt utifrån mina förutsättningar?

Accu-Chek Mobile blodsockermätare

LÄS ÄVEN: Den gången jag inte lyckades få ner mitt blodsocker

Jobbar hårt!

Här har jag jobbat hårt hela livet, och då menar jag hårt för att få ett bra liv med min diabetes! Och så kanske jag tvingas uppleva på äldre dar att behandlingen som jag får för min diabetes inte är anpassad för mig. Något som både kommer att göra att jag blir sämre och i värsta fall drabbas av ett fatalt lågt eller högt blodsocker.

Något måste hända!

Det är så sjukt skrämmande och jag känner i skrivande stund att här måste det till förändringar! Vårdpersonal, och då menar jag all vårdpersonal som har varit och kommer att komma i kontakt med diabetes, inte bör få behandla någon för denna sjukdom om de inte har fått instruktioner i hur varje enskild patient ska behandlas.

Individuell behandling

Man kan inte samma behandling till alla med diabetes. Jag har ägnat alla mina år med min diabetes till att förstå hur otroligt olika vi som har diabetes är. Vi reagerar på olika saker, allt från mat, stress, sömn, dagsform, sjukdom – ja, allt egentligen. Hur kan du då sjukvårds-Norge ha en så dålig diabetesbehandling när människor blir gamla och behöver hjälp? Sjukvårds-Norge behöver utbildas för att kunna ge varje diabetespatient den individuella behandling som många av oss har ägnat hela sitt liv åt! Detta är något som man måste ta itu med NU! Jag vill inte behöva känna oro över att bli gammal och ha det hängande över mig!

LÄS ÄVEN: Är diabetes och skiftarbete en dålig kombination?

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig