Livet och diabetes Träning och hälsa

Hur många steg du går varje dag är viktigare för hälsan än du tror

Publicerad för första gången: 14.08.22
Gå tur. Hur många steg du går varje dag är viktigare för hälsan än du tror Illustration foto: Getty images.

Även kortvarig inaktivitet kan ha en negativ effekt på hälsan visar en studie. Den goda nyheten är att det inte krävs så mycket för att förebygga. Du kan påverka din egen form och hälsa genom att bara gå några fler steg varje dag.

Vi sitter i bilen och vi sitter på jobbet. Och när arbetsdagen är över går vi hem och sätter oss i soffan. För många präglas vardagen av inaktivitet och stillasittande. Men hur påverkar det egentligen vår hälsa?

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig

Detta var ett ämne som togs upp på den årliga diabeteskongressen European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Barcelona, den 16-20 september i år. Dr. Kelly Bowden Davies och hennes kollegor vid Newcastle University och University of Liverpool, presenterade sin senaste forskning som belyser de negativa hälsoeffekterna av fysisk inaktivitet och betonar vikten av att hålla sig fysiskt aktiv.

Det är väl känt att en stillasittande livsstil med lite fysisk aktivitet markant ökar risken för metabola problem som övervikt, insulinresistens, typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Men hur stora konsekvenser får endast två veckor med inaktivitet hos människor som normalt är ganska aktiva?

Det var frågan som forskarna ställde sig. Målet med studien var att ta reda på om biverkningar kopplade till metabola problem skulle börja dyka upp hos tidigare aktiva personer efter endast 14 dagar av minskad fysisk aktivitet.

LÄS ÄVEN: Därför borde du prioritera konditionsträning

Redan två veckor av inaktivitet försämrar formen

Forskningsteamet rekryterade en grupp vanliga aktiva personer, 18 kvinnor och 10 män, med en medelålder på 32 och en genomsnittlig BMI som låg i det intervall som betraktas som normalvikt.

Accu-Chek Instant

Under de två veckorna av inaktivitet gick varje deltagare i snitt 10 000 steg färre om dagen än de vanligtvis gjorde. Och de tillbringade större delen av dagen stillasittande.

Deltagarnas metaboliska profil, kroppssammansättning och kardiovaskulära funktion utvärderades både före och efter de 14 dagarna med en stillasittande livsstil. Samt 14 dagar efter att deltagarna återgått till sin normala aktivitetsnivå.

Resultaten visade att både kroppsfett, midjemått, leverfett insulinkänslighet, kardiovaskulär funktion och kardiorespirationsförmåga påverkades negativt av 14 dagars minskad aktivitet. Men allt var tillbaka till den normala nivån igen två veckor efter att de återgått till sin normala aktivitetsnivå.

LÄS ÄVEN: Så kan du lära dig att gilla fysisk aktivitet

Varje steg räknas!

Även om studien visar att det kan räcka med två veckor av stillasittande för att formen ska försämras, så visar den också att det inte krävs så mycket för att förebygga. Du kan påverka din egen form och hälsa genom att bara öka eller minska hur mycket du går varje dag.

Forskarna rekommenderar att när hälsomyndigheterna ger råd om folkhälsan bör de därför betona att även kortsiktig fysisk inaktivitet har en skadlig effekt. Och att helt vanlig aktivitet (som att gå) kan vara allt som krävs för att uppväga dessa negativa konsekvenser.

– Även små ändringar av den fysiska aktivitetsnivån i vardagen kan påverka hälsan – både positivt och negativt. Människor bör uppmuntras att öka sin fysiska aktivitetsnivå på något sätt. Ofta hör vi om ”hinder för träning”, som bristande energi eller glädje, men även att bara öka den dagliga fysiska aktiviteten kan ha fördelar, som visat här genom att man bara ökar antalet steg man går per dag, avslutar forskarna.

En del av skillnaderna mellan stillasittande och aktiva människor är uppenbara, som längre livslängd och ett friskare hjärta. Även regelbundna promenader kan ge dig stora hälsofördelar, och varje steg räknas!

LÄS ÄVEN: 5 bra tips för ett stabilare blodsocker

Källor: https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2019/09/inactivitystudy/

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare