Livet och diabetes

Diabetes genom tiderna (Del 2)

Publicerad för första gången: 05.11.21
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information
Diabetes genom tiderna. Gamla sprutor för insulin Illustration foto: Pixabay.

Hur upptäcktes insulin och vad kan vi förvänta oss av tekniken framöver? Diabetesens historia är lika lång som den är besynnerlig.

I förra inlägget talade jag om diabetesens historia från år 1550 f.Kr. till 1900-talet. I det här inlägget kommer jag att ta upp den otroliga utveckling som har skett från 1900-talet fram till idag.

Accu-Chek Instant

(Har du inte läst del 1 kan du göra det här.)

Tidigt 1900-tal

Sir Edward Albert Sharpley-Schafer och Jean de Meyer föreslår oberoende av varandra namnet ”insulin” efter att ha studerat bukspottskörteln. De upptäckte en substans som produceras hos personer som inte har diabetes. Insulin är latin för ”insula” som betyder ö, och man tror att namnet kommer från de små öarna av celler i bukspottskörteln.

Stanley Rossiter Benedict utarbetar en ny metod för att testa blodsocker. Denna går ut på att man utsätter urin för en lösning som ändrar färg om det finns glukos i urinen.

Den första utgåvan av ”The treatment of Diabetes Mellitus” publiceras av Elliott Joslin, och Dr Fredrick Allen publicerar en bok med titeln ”Total Dietary Restriction in the Treatment of Diabetes”.

Denna bok beskriver en rad händelser där patienter med diabetes har behandlats med ”svältdiet”. Behandlingen hjälper till att förlänga livet för patienter med diabetes, men leder till att många av hans patienter dör av svält.

Accu-Chek Mobile

LÄS ÄVEN: Är min diabetes typ 2 en del av arvet från mina föräldrar?

1920 – 1940

Fredrick Banting och Charles Best visar att injektion av insulin i hundar som har fått sin bukspottskörtel först¨ört, sänker högt blodsocker. 14 år gamle Leonard Thompson är den första personen som behandlas med insulin renat av James Collip.

I början av 1900-talet är den förväntade livslängden för ett barn som diagnostiserats med diabetes runt ett år. Leonard lever tills han är 27 år gammal.

1924 förväntades mindre än 50 procent av barn födda av mödrar med diabetes överleva. Prescillia White startade ”Joslin Pregnancy Clinic” och lyckades på 50 år öka överlevnaden till över 90 procent hos sina patienter.

1940 – 1965

Behandling med insulin blir bättre och bättre, och 1945 har en nydiagnostiserad person en förväntad livslängd på 45 år, medan en 50-åring kan leva i ytterligare 16 år. Det första blodsockermätningssystemet utvecklas för sjukhus av Dr Elliott Proctor Joslin och hans kollegor.

De sätter även upp ”The Victory medal award”. Denna tilldelas personer som lever med diabetes i 25 år, utan att utveckla komplikationer relaterade till njurar, ögon eller blodkärl.

LÄS ÄVEN: Ensam tillsammans

1965 – 1990

Testerna för att mäta blodsocker och sockerhalten i urinen förbättras. Man får remsor på vilka en droppe blod appliceras i en minut. Blodet tvättas därefter av och man får då en indikation på hur blodsockret ligger i förhållande till ett färgspektrum.

De första portabla blodsockermätarna utvecklas i början på 70-talet. Dessa möjliggör hemmatestning av blodsockret, men är större och klumpiga. Dessutom ser den första insulinpumpen, uppfunnen av Dean Kamen, dagens ljus.

Läkare på University of Minnesota gör den första transplantationen av bukspottkörteln för att bota typ 1-diabetes. Under dessa år lyckas man för första gången producera syntetiskt humaninsulin.

På 80-talet får vi det första biosyntetiska humaninsulinet, Humulin. Detta godkänns i flera länder. Fördelen med den här typen av insulin är att allergiska reaktioner är mindre sannolika.

Det är till sin struktur också identiskt med mänskligt insulin. Novo Nordisk lanserar den första insulinpennan, som heter NovoPen, 1985.

1990 – Nutid

Efter 90-talet händer mycket inom behandlingen av diabetes. Medtronic lanserar den första insulinpumpen som har minne för bolus inställd för måltider och beräkning av den totala dagliga dosen.

”The landmark Diabetes Control and Complications Trial” publiceras. Denna studie har pågått i över 10 år och visar att regelbunden aktivitet och bra kost hjälper till med diabeteskontroll och minskar risken för senkomplikationer.

Humalog introduceras i mitten av 90-talet och är det första insulinet som innehåller aminosyror och DNA-sekvenser som förändrar hur insulinet absorberas i kroppen.

The Edmonton Protocol är en kirurgisk procedur som transplanterar öarna av celler i bukspottskörteln. Detta görs för första gången 1999 på Alberty University Hospital. Intresset för sådana transplantationer ökar efter att en studie som undersöker sju patienter som har genomgått detta publiceras.

LÄS ÄVEN: Hur en diabetiker äter kan förbättra deras hälsa

Teknikens möjligheter

2013 får vi den första konstgjorda bukspottskörteln, som använder teknik från insulinpumpar och kontinuerliga blodsockermätare. Så kallade ”closed loop” system utvecklas fortfarande och det ser lovande ut för denna typ av teknik i framtiden.

Utöver detta kommer det Dr Edward Damiano kallar ”bridge to a cure” i form av en bionisk bukspottskörtel som levererar både insulin och glukagon var femte minut. Det kan bli intressant att se hur denna typ av teknik utvecklas i framtiden.

Förutom allt som har nämnts här har det kommit ett antal tekniker inom blodsockermätning och insulinleverans. Det har också kommit en lång rad insulintyper med olika verkningsprofiler.

Källor:
www.diabetes.co.uk
www.diabetes.ca
www.healthline.com

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig