Livet och diabetes

Det här är de viktigaste siffrorna för god diabetesbehandling

Publicerad för första gången: 05.11.21
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information
Man hos läkaren. Det här är de viktigaste siffrorna för god diabetesbehandling Illustration foto: Getty images.

Att behandla sin diabetes handlar mycket om siffror, och inte bara siffrorna som visar blodsockervärdena. Genom att få överblick över de viktiga diabetessiffrorna kan man faktiskt minska risken för senkomplikationer i framtiden.

Vilka siffror bör du känna till? Vad bör siffrorna vara, och vad betyder de? I den här artikeln kommer vi att titta närmare på de viktigaste siffrorna för god diabetesbehandling. Det här är siffrorna du bör vara uppmärksam på och samla på ett ställe, så att du tillsammans med din husläkare kan reglera din diabetes på bästa sätt och skapa förutsättningar för en god allmänhälsa.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare

Dagliga blodsockervärden

Denna är en självklarhet – kanske den viktigaste, och därför viktig att nämna. Dagliga blodsockervärden är siffror som kan vara en indikator på hur din diabetes regleras, och höga eller låga värden kan visa vilka förändringar du bör göra i vardagen (1). Du kanske märker att när du är aktiv sjunker ofta blodsockret, medan stress och vissa livsmedel kan få blodsocker att stiga. När du är medveten om dessa mönster blir det också lättare att behandla diabetesen, vilket i sin tur minskar risken för senkomplikationer i framtiden.

Diskutera gärna med din läkare vilka blodsockervärden du bör försöka att uppnå före och efter en måltid.

En blodsockermätare är det bästa sättet att få bra överblick över dina blodsockervärden. Generellt bör blodsockervärdena ligga på:

  • Före en måltid – mellan 4 och 7 mmol/l
  • Två timmar efter en måltid – under 10 mmol/l

Tänk på att det inte är något facit på vad som är ”rätt”, och din husläkare eller diabetessjuksköterska kan ha specifika råd när det gäller vilka blodsockervärden du bör sträva efter (2).

LÄS ÄVEN: Bättre blodsockerreglering med träning!

Accu-Chek Mobile blodsockermätare

Långtidsblodsocker – HbA1c

HbA1c är en av de viktigaste siffrorna att ha koll på för en diabetiker. HbA1c är ditt långtidsblodsocker, ett medelvärde som baseras på din blodsockervärden de senaste sex till åtta veckorna. För att mäta ditt HbA1c måste du gå till doktorn för att ta ett blodprov. Detta görs vanligtvis som en del av årskontrollen, men många kan behöva kolla sitt HbA1c oftare än så, som 3-4 gånger om året.

Personer som inte har diabetes har vanligtvis ett värde på upp till 42 mmol/mol (6 %). Välreglerade personer med diabetes kan ha värden på upp till cirka 53 mmol/mol (7 %). Enligt Helsedirektoratet är ett HbA1c på 48 mmol/mol (6,5 %) eller högre det primära diagnostiska kriteriet för diabetes i Norge (3).

Blodtryck

Blodtryck är också hälsovärden som är relevanta när man lever med diabetes. Varför? Eftersom personer med diabetes oftare har högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom (4). Därför är också blodtrycket något du bör vara uppmärksam på. Blodtrycket kan sänkas genom att göra livsstilsförändringar som att ägna dig åt mer fysisk aktivitet eller genom att ändra kosten, minska alkoholkonsumtionen eller gå ner i vikt.

Ett blodtryck på 120/80 mmHg och lägre anses vara bra hos vuxna, men personer med diabetes bör sträva efter att hålla blodtrycket under 135/85 mmHg. Hälsomyndigheterna rekommenderar att personer med diabetes som har ett blodtryck över 140/90 mmHg behandlas med blodtryckssänkande läkemedel (5).

LÄS ÄVEN: När känningsmaten går ut över tandhälsan

Det här är de viktigaste siffrorna för god diabetesbehandling
Illustration foto: Getty images.

Kolesterol

Glöm inte kolesterolet! Eftersom diabetes är kopplat till förhöjda nivåer av det farliga kolesterolet )LDL), och lägre nivåer av det goda kolesterolet (HDL), är detta också siffror du klokt i att hålla koll på. Högt kolesterol är nämligen också en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar.

En hälsosam kolesterolnivå betyder att du inte har alltför mycket kolesterol i blodet och att balansen mellan LDL-kolesterolet och HDL-kolesterolet är bra (6).

  • LDL-kolesterolet bör vara under 1,8 mmol/l om du utöver diabetes har hjärt-kärlsjukdom (till exempel om du har haft en hjärtinfarkt eller stroke)
  • För personer som inte har haft hjärtinfarkt eller stroke (40-80 år) bör LDL-kolesterolet ligga på under 2,5 mmol/L

LÄS ÄVEN: Senkomplikationer vid diabetes: Så minskar du risken

Använd siffrorna för att förbättra din egen hälsa

Detta är alltså de viktigaste siffrorna att ha bra koll på när du har diabetes. Om du har bra överblick över dessa siffror och dessutom försöker att hålla dig till hälsosamma och goda rutiner i vardagen, så kan det bli lättare att behandla din diabetes och hålla dig frisk och sund. Här är några tips på vägen:

  • Samla alla dessa viktiga hälsosiffror på ett ställe. Kanske i ett anteckningsblock eller i en app på din smartphone.
  • Prata med din husläkare eller diabetessjuksköterska om vad som borde vara din målsättning när det gäller var och en av dessa siffror. Och ta fram en plan tillsammans för hur du ska nå målen.
  • Skapa hälsosamma vanor som kan påverka dina siffror på ett positivt sätt. Till exempel att följa din behandlingsplan, äta hälsosam mat och ägna dig åt fysisk aktivitet.
  • Se till att du har människor runt dig som hjälper och stöttar dig. Stöd från familj och vänner kan ge dig extra motivation att uppnå dina hälsomål.

Källor:

(1) NIDDK, Know Your Blood Sugar Numbers (1)
(2) ooh (3) Diabetes.no,
Blodsukker og måling (2) och (3)
(4) Johns Hopkins Medicine,
Diabetes and High Blood Pressure (4)
(5) Helsedirektoratet,
Blodtrykk – intervensjonsgrense, behandlingsmål og valg av legemidler ved diabetes
(6) LHL,
Diabetes og hjertesykdom

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig