Livet och diabetes

Visste du att många med diabetes typ 2 också lider av sömnapné?

Publicerad för första gången: 16.01.22
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information
Visste du att många med diabetes typ 2 också lider av sömnapné Illustration foto: Getty images.

De nattliga andningsstoppen kan ha en negativ inverkan på blodsockret, och många med typ 2 upplever därför att deras diabetes blir bättre efter att de har fått behandling för sin sömnapné.

Du har kanske hört om sömnapné tidigare? Om inte, rekommenderar jag verkligen att du läser vidare. Detta är en sömnstörning som ofta förekommer hos personer med diabetes typ 2.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare

Sömnapné är en sjukdom där man har flera andningsstopp medan man sover. Det är inte onormalt att andas lite oregelbundet i sömnen, men vid sömnapné är andningspauserna minst 10 sekunder och de inträffar mer än fem gånger i timmen. Detta kan få hälsomässiga konsekvenser och definieras därför som en sjukdom.

– Patienter kan ha flera hundra andningsstopp under natten. Detta gör att patienten inte får luft, och syremängden i blodet sjunker till kritiska nivåer, säger Harald Dragsund, produktspecialist på ResMed, som är ett ledande hälsoföretag inom diagnos och behandling av sömnapné och andra andningsbesvär.

LÄS ÄVEN: Bättre sömn med stabilt blodsocker

Kraftig snarkning är ett vanligt symtom

Det finns två huvudtyper av sömnapné: central sömnapné (CSA) och obstruktiv sömnapné (OSA), där den senare är den vanligaste. Så många som 1 av 6 vuxna i Norge har obstruktiv sömnapné, och dessa människor är vanligtvis också snarkare.

Snarkljuden skapas när den mjuka vävnaden i svalget vibrerar. Denna mjuka vävnad kan också helt blockera luftpassagen till lungorna – vilket resulterar i andningspauser.

Accu-Chek Mobile

– Personer som är överviktiga har ofta lite extra vikt eller omkrets även i halsregionen. När vi sover gör detta att det lättare stängs till i de övre luftvägarna, vilket ofta resulterar i snarkningar med efterföljande andningsstopp, säger Dragsund.

Dessa andningsstopp minskar inte bara syrenivåerna i blodet, utan leder också till dålig nattsömn eftersom man vaknar helt eller delvis vid andningsstoppen för att dra efter andan.

LÄS ÄVEN: Typ 2-diabetes kan starta mer än 20 år innan diagnosen ställs

Diabetes och sömnapné har en gemensam riskfaktor

Som tidigare nämnts är sömnapné ganska vanligt bland personer med diabetes typ 2. Men vad beror det på? Enligt Sverre Lehmann, sektionsöverläkare vid Lungavdelningen på Haukeland Universitetssjukhus, har dessa båda tillstånd en gemensam riskfaktor: nämligen övervikt.

– Det gäller inte alla patienter med dessa tillstånd, men för många, säger han.

Man med sömnapné sover och snarkar
Illustration foto: Getty images.

Dessutom verkar det som att typ 2-diabetes och sömnapné är två tillstånd som predisponerar för varandra.

– Man tror att diabetes typ 2 predisponerar för sömnapné, och att sömnapné predisponerar för diabetes typ 2. Vid båda tillstånden finns det en kronisk inflammation i kroppen som har vissa gemensamma egenskaper. Studier har visat att sömnapné ger nedsatt glukostolerans, vilket förbättras med behandling, förklarar Lehmann.

– Personer med diabetes kan även ha nedsatt nervfunktion, som förmodligen kan påverka regleringen av muskulaturen i svalget och öka tendensen till kollaps i de övre luftvägarna, tillägger han.

Dragsund påpekar också att det finns ett starkt samband mellan diabetes typ 2 och sömnapné, och berättar att andningsstoppen kan påverka blodsockret negativt.

– Vid andningsstopp sker hormonförändringar i kroppen med utsöndring av stresshormoner. En stressad kropp påverkar också blodsockret negativt. Vi känner inte till mekanismerna fullt ut, men det finns flera exempel på att även blodsockret lättare hålls under kontroll när sömnapnén behandlas, säger han.

LÄS ÄVEN: Vikten av att hålla vikten vid typ 2-diabetes

Så behandlar man sömnapne

Om man går länge med obehandlad sömnapné kan det öka risken för sjukdomar som högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt. Misstänker du att du har sömnapné gör du med andra ord klokt i att kontakta din läkare för att få detta kontrollerat.

Med hjälp av sömnregistreringsutrustning som mäter ditt andningsmönster på natten kan man ställa diagnosen och påbörja behandlingen.

– Behandlingen är ofta en mask på natten kopplad till en maskin, CPAP, som håller luftvägarna öppna under sömnen. En del patienter väljer även en sömnapnéskena som provas ut hos tandläkaren. Denne för fram underkäken under sömnen så att bland annat tungroten flyttas fram. Det har också mycket bra effekt, säger Dragsund.

I vissa fall kan kirurgisk behandling också vara en lösning. Det gäller främst de som har anatomiska avvikelser i käken och de övre luftvägarna, som stora mandlar, skevheter i näsan, polyper och liknande.

Alla med sömnapné bör också försöka gå ner i vikt om de är överviktiga. Och det rekommenderas att man undviker sömnmedel, alkohol och rök, eftersom detta är faktorer som kan förvärra sjukdomen.

Källor: Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, og Sovnapne.no.

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig