Livet och diabetes Stories och livet

Viktigt att mäta blodsockret – även om du har CGM

Publicerad för första gången: 11.01.24
Viktigt att mäta blodsockret – även om du har CGM Illustration foto: Getty images.

Det är många av oss som nu har fått detta fantastiska hjälpmedel i form av en kontinuerlig blodsockermätare, men mäter du blodsockret på vanligt sätt ändå? Det kan vara klokt.

Blodsockret är nämligen ingen exakt vetenskap, och att mäta blodsockret i vävnader kan ibland vara lite som att sticka ut fingret genom fönstret för att ta reda på vad temperaturen är ute. Noggrannheten har naturligtvis förbättrats genom åren, men kan man alltid lita blint på den?

Accu-Chek Instant

Jag är medlem i diverse fora på Facebook som behandlar diabetes och hjälpmedel, och den feedback man får om hur bra dessa kontinuerliga mätare är, varierar mycket. För vissa fungerar CGM 100-procentigt, medan resultaten för andra kan fluktuera kraftigt vid vävnads- och fingermätningar.

Blodsockret fluktuerar hela tiden, och vid mätning i vävnad kan man uppleva en fördröjning för det faktiska mätresultatet på allt från 5-20 minuter.

LÄS ÄVEN: Ställ krav för din egen hälsa!

Varför mäter vi egentligen blodsockret?

För någon som precis har fått en diabetesdiagnos är det vanligt att man funderar på när man ska mäta blodsockret och varför. Det finns flera orsaker till att vi måste mäta blodsockret regelbundet. Och här finns det några skillnader mellan typ 1 och typ 2-diabetes.

Vid diabetes typ 1:

Accu-Chek Instant
 • för att justera insulindosen
 • vid obegripligt högt hba1c (långtidsblodsocker)
 • vid febersjukdom
 • vid oklara symtom som kan förklara fluktuerande blodsocker
 • vid oregelbunden livsstil, t.ex. när du reser
 • vid graviditet
 • vid fysisk aktivitet
 • vid hypogykemi (lågt blodsocker)
 • vid hypergykemi (högt blodsocker)

Vid diabetes typ 2:

 • vid nyupptäckt diabetes typ 2 kan blodsockermätning vara användbart för att ta reda på hur mat och fysisk aktivitet påverkar blodsockernivån
 • när det är svårt att nå behandlingsmålen
 • vid förändring av läkemedelsbehandling
 • när du börjar ta insulin och vid förändring av insulindoseringen

Detta är alltså de situationer då det rekommenderas att du kontrollerar blodsockret, oavsett. Men de allra flesta av oss mäter antingen mycket mer – eller mycket mindre.

LÄS ÄVEN: Detta är graviditetsdiabetes

Använd fingermätning för att kontrollera

Jag minns att jag innan jag fick en kontinuerlig blodsockermätare 2010 mätte mitt blodsocker allt mellan 15 och 30 gånger om dagen. Och ja …. Som jag själv har upplevt är det alltid en bra idé att dubbelkolla blodsockret innan du ska köra bil.

Du kan tryggt lita på ditt första mätresultat, men om resultat och symtom avviker mycket från varandra kan det vara smart att mäta en gång till.

Vid alla dessa situationer som jag nämner ovan rekommenderas även att du gör en extra kontroll i form av en fingermätning, även om du har en kontinuerligt mätare. Detta är också något som de flesta diabetesläkare och diabetessjuksköterskor kommer at berätta för dig. Förlita dig inte enbart på vävnadsmätningarna, eftersom det i värsta fall kan få allvarliga konsekvenser – i varje fall om du som jag dessutom saknar symtom på lågt blodsocker.

LÄS ÄVEN: Vilken siffra är bäst? Jakten efter de perfekta blodsockerkurvorna

Vänta några minuter innan du gör en ytterligare mätning

Det finns några faktorer som kan påverka hur exakt ditt mätresultat blir. Är du ren och dina händer är inte smutsiga? Är både blodsockerapparaten och remsorna i ordning?

Du kan tryggt lita på ditt första mätresultat, men om resultat och symtom avviker mycket från varandra kan det vara smart att mäta en gång till. Men inte direkt. En ny mätning, även i samma finger kan ge ett annat resultat (om än aldrig så lite). Det skapar bara förvirring och kan i värsta fall leda till feldosering av insulin. Är du osäker på resultatet bör du därför vänta några minuter innan du gör en ny mätning.

Vad vill jag säga med detta?

Som anställd i sjukvården skulle jag rekommendera att du alltid sticker dig i fingret i vissa situationer. Förlita dig inte helt och hållet på din kontinuerliga mätare.

Källa: www.diabetes.no

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare