Stories och livet

Vikten av CGM!

Publicerad för första gången: 20.04.17
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information

Överst på min önskelista står alltid, oavsett om det är jul eller födelsedag, ett botemedel för typ 1-diabetes. Innan vi är där vore det en självklarhet att alla som vill även ska ha rätten till hjälpmedel som ökar livskvaliteten, bra livskvalitet är så viktigt när man lever med en kronisk sjukdom som aldrig tar paus, den finns där 24/7!

Accu-Chek Mobile blodsockermätare

CGM kan vara en enorm vinst för den som lever med typ 1-diabetes och är oerhört viktig för oss. Jag, Sara som skriver är mamma till Tim som fick typ 1-diabetes när han var 10 år gammal, är idag 16 år. CGM har gett oss det stöd som vi har behövt för att ta kontroll på den oberäkneliga sjukdom som typ 1-diabetes faktiskt är. Vårt motto sedan Tim insjuknade har varit att kunskap är makt och att då få en direkt respons och vetskap från en CGM vad blodsockervärdet är och vart det är på väg gör att man med samlad erfarenhet och kunskap kan göra direkta handlingar för att optimera vardagen och detta leder i sin tur till en känsla av kontroll. Kontroll, som ni alla vet som lever med denna sjukdom, är omöjlig att ha hela tiden då det finns så många faktorer som påverkar blodsockernivån.

När jag frågar Tim vad han anser är värdefullt med att använda CGM så framför han följande:

  • KONTROLL, känslan av att ha kontroll och veta vad blodsockervärdet är utan att sticka sig och ta kapillärt prov för att få veta samt stödet från CGM med tendenser, vilken riktning hans blodsocker är på väg och hur snabbt det förändras.
  • FRIHET, slipper många smärtsamma stick i fingrarna för att se vad blodsockret är, kan enkelt titta på blodsockervärdet via CGM och dessutom hur många gånger på dygnet som han vill och anser att han behöver. Kompisarna tittar på sina mobiler och han likaså, fast ibland på sin CGM, ger en ökad känsla av normalitet i det onormala.
  • SKYDD & TRYGGHET, genom att CGM kan larma för höga respektive låga blodsockervärde anser han att den skyddar och hjälper honom att hålla koll, det ger en trygghet i vardagen. CGM som dessutom är kopplade till insulinpump och stänger av insulintillförseln vid låga värden är väldigt bra då han tränat mycket och slipper då gå upp på nätterna och ta druvsocker, ger honom en bättre sömn.
  • ANSVAR, ökad möjlighet till eget ansvar där CGM ger ett ovärderligt stöd. Tycker dessutom att det vore bra om vi föräldrar kunnat få hans blodsockervärde i våra mobiltelefoner, då hade han vetat att vi vet och alla kan vara trygga. Detta leder ju i längden till att han som individ växer, får en ökad självkänsla, mer kunskap om just sin sjukdom och kan därmed successivt sköta sin typ 1-diabetes självständigt.

Sedan vår son började använda CGM så känns vardagen så mycket lättare, för mig som mamma har CGM framför allt inneburit mer sömn på nätterna och en tryggare tillvaro. Att leva med ett barn som har typ 1 diabetes innebär en ständig oro som är mycket svår att förklara och förstå för den som inte varit i samma eller liknande situation. Även om jag ser en stor förändring och förbättring inom kontinuerlig blodsockermätning på de 6 år som vi levt med typ 1-diabetes, så vore det ändå önskvärt med en mer utvecklad och tillförlitlig CGM och där jag hoppas att vi är på väg till ett mer smart och säkert system som kommer att underlättare vardagen ännu mer för oss alla som lever med typ 1-diabetes.

En önskan om förändringen i diabetesvården, frånsett ett högt önskat botemedel, smartare insulin och mer avancerade hjälpmedel, anser jag måste vara att våga samarbeta mer med de som har typ 1-diabetes och deras närstående. Målet måste väl ändå vara att behoven som de som lever med typ 1 diabetes upplever ska styra vården och inte tvärtom!

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig
Accu-Chek Mobile blodsockermätare