Stories och livet

Diabetes som superkraft!

Stark. Uthållig. Pratsam. Envis. Rolig. – BRA

Jag vill inte utmåla mig om att vara alltför självgod, men dessa ord beskriver mig väldigt bra. När vi ändå pratar om identitet, så är diabetes en stor del av mig och har format mig till den person jag är idag, på både gott och ont. Jag har förstått att det är många med diabetes som inte vill koppla samman sjukdomen med sig själva, likt som jag gör, vilket är helt förståeligt. Jag ser inte något fel med den kopplingen, för diabetes är min superkraft!

När jag tittar tillbaka på min grundskolestart minns jag när jag satt i lunchsalen och sprutorna togs fram. Jag minns alla blickar jag fick när jag drog upp tröjan för att sticka mig i magen. Jag minns alla frågor. Jag minns att jag såg mig själv som annorlunda. Jag minns att jag kände mig som femte hjulet under vagnen. Idag har jag lärt mig hantera alla frågor jag får och accepterar att diabetes har en stor roll i mitt liv. Att jag kan hantera sjukdomen på ett enklare sätt är något jag använder för att stärka mig själv istället för att se det som ett hinder. 

Men visst känns det skit när blodsockret dippar på en föreläsning! När jag sitter med papper och penna, vässade öron och lyssnar på vad föreläsaren säger, hamnar orden ändå ner på arket i ett enda stort krig. För visst känns det svårt att koncentrera sig? För visst känns det irriterande när det som sägs inte kopplas samman i huvudet? För visst känns det jobbigt att läsa om allt som sagts på föreläsningen där hemma sen igen? Men det görs. Så jag gör det. I det stora hela är detta extraarbete som en droppe i havet. Diabetes är jobbigt – ja. Men det är viktigt att varje dag belysa krafterna som sjukdomen ger just dig! Diabetes har givit mig en enorm kraft. Det känns som att jag kan klara vad jag vill. För jag klarar mer än vad jag tror.

Diabetes ÄR sannerligen en superkraft.