Livet och diabetes

Vad gör du när krisen inträffar?

Publicerad för första gången: 05.11.21
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information
Stressad kvinna när krisen innträffar. Illustration foto: Getty images.

Världsdiabetesdagen: Det är en bra idé att vara väl förberedd på olika scenarier som att diagnostiseras med diabetes kan resultera i. Men när är det farligt?

Du vet inte hur du kommer att reagera på en kris innan den inträffar. Därför övar barn på brand och andra krissituationer på skolorna så att de är förberedda om något händer. Men vad händer när krisen är något man aldrig skulle kunna tänka sig att man behöver förbereda sig på? Som att använda fel insulinpenna och sätta alltför mycket insulin?

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig

Det hände Carol när hon inte var hemma. Liksom de flesta av oss försökte hon att lösa problemet på egen hand. Så småningom insåg hon att det var dags att kalla på hjälp.

Se henne berätta om den dramatiska händelsen här:

Behandla hypoglykemi eller lågt blodsocker

Det är ingen lek att drabbas av hypoglykemi eller få lågt blodsocker. Så snart du märker att ditt blodsocker är för lågt, vanligtvis definierat som allt under 3,9 mmol/L, måste du agera. Det innebär att du måste veta hur mycket insulin du fortfarande har i systemet (om du använder snabbverkande insulin eller måltidsinsulin) och äter eller dricker snabbverkande socker eller glukos. Det kan vara i form av fruktjuice, godis, glukostabletter eller -gel.

Ät till exempel 15 gram kolhydrater, vänta 15 minuter och kontrollera sedan blodsockret igen. Upprepa tills ditt blodsocker börjar stiga igen. Kontrollera igen efter en timme för att säkerställa att du inte har återkommande högt blodsocker eller ihållande låga nivåer. Men det är alltid bäst att komma framtill den bästa planen att följa tillsammans med din läkare eller diabetessjuksköterska.

Hypoglykemi är inte den enda potentiella diabetesrelaterade nödsituationen. Diabetes är en komplicerad sjukdom som påverkar många olika organ och funktioner i kroppen.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare

LÄS ÄVEN: Hur en diabetiker äter kan förbättra deras hälsa

När hyperglykemi eller högt blodsocker blir farligt

Det finns så många faktorer som kan få ditt blodsocker att stiga att det inte är ovanligt att drabbas av hyperglykemi om du har diabetes. När ditt blodsocker stiger finns det olika sätt du kan hjälpa kroppen att sänka det på. Visste du till exempel att benmusklerna är bland de största musklerna i kroppen? En promenad kan vara ganska effektivt för att sänka blodsockret.

Hyperglykemi kan vara ett allvarligt problem om det inte behandlas. Det är viktigt att agera så fort du känner att det är på väg. Antingen med medicinering, träning eller till och med meditation för att minska stress. Om det inte behandlas och blodsockret stiger till en för hög nivå eller ligger på en hög nivå kan det leda till ett tillstånd som kallas ketoacidos (diabeteskoma). Detta är ett allvarligt tillstånd som kan leda till diabeteskoma.

LÄS ÄVEN: Så har diabetes påverkad min syn

Detta är ketoacidos:

Med diabetes typ 1 kan din kropp inte producera insulin eller så kan den inte använda det effektivt. Utan insulin för att reglera det stigande blodsockret bryter kroppen ner fetter för att använda det som energi. När kroppen bryter ner fetter produceras avfallsprodukter som kallas ketoner. Kroppen klarar inte stora mängder ketoner och kommer att försöka göra sig av med dem via urinen. När kroppen inte kan göra sig av med alla ketoner ansamlas de dessvärre i blodet och kan leda till ketoacidos.

Ketoacidos kan vara livshotande och måste behandlas omedelbart. Om du har högt blodsocker eller har något eller några av följande symtom, kontakta din vårdgivare omedelbart för att ta reda på vad du ska göra för att hantera detta tillstånd.

 • Andfåddhet
 • Andedräkt som luktar fruktigt
 • Illamående och kräkningar
 • Mycket torr mun

Hur vet du om det är ett ”riktigt nödläge”?

När du diagnostiseras med diabetes lär du dig ganska snabbt genom försök och misstag hur din kropp reagerar på olika erfarenheter. Det är också troligt att du vet när allt inte är som det ska vara. Men hur vet du om det är ett ”riktigt nödläge”? Hur vet du när det är dags att söka hjälp?

Diabetesrelaterade nödsituationer kan definieras som varje situation där symtomen blir överväldigande och egenvård inte längre räcker. Se ovan om ketoacidos.

Även följande tecken kan tyda på ett allvarligt problem. Om du upplever något av dessa tecken och inte kan behandla dem på egen hand måste du genast ringa 112.

 • Bröstsmärtor som strålar ner i armen
 • Andningssvårigheter
 • Hög feber
 • Kraftig huvudvärk och orkeslöshet i ena sidan av kroppen

Säg till personer runt dig att ringa 112 omedelbart om de observerar något av följande tecken:

 • Kramper
 • Medvetslöshet

LÄS ÄVEN: Som diabetiker måste du vara ven med dina fötter

Var förberedd på nödsituationer – planera i förväg

Att planera och vara förberedd när krisen inträffar kan öka sannolikheten för att de tecken och symtom som upplevs får ett lyckligt utfall.

Personer med diabetes kan förbereda sig genom att:

 • Berätta för vänner och de närmaste om sin diabetes och meddela dem hur de kan hjälpa dig att identifiera blodsockerproblem
 • Ha med sig ett hälsokort så att människor vet vad de ska göra i en nödsituation
 • Se till att mobiltelefonen är laddad och vara redo att kontakta 112
 • Prata med din läkare om huruvida du ska skaffa ett glukagonset och hur och när detta ska användas. Se även till att familj och vänner också vet hur man använder det,
 • hur man ska agera i krissituationer och vem som ska kontaktas med frågor om diabetesrelaterade nödsituationer.

Källa:

www.diabetesselfmanagement.com
diatribe.org
www.medicalnewstoday.com

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare