Stories och livet

MODY – ärftlig diabetes

Publicerad för första gången: 01.09.17 | Senast redigerad: 02.08.21
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information

Av alla diabetesfall orsakas 2-3 % av ett fel i arvsanlaget i en enskild gen. MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) är den vanligaste formen av denna typ av diabetes.

MODY beror på genförändringar och är dominant ärftlig. Detta betyder att sjukdomen går från generation till generation i rakt nerstigande led, och statistiskt sett kommer hälften av barnen ärva genfelet och bli sjuka. I dagsläget känner man till 11 genförändringar som ger MODY. Av dessa är de två vanligaste formerna MODY2 och MODY3. Dessa orsakas av mutationer i generna som är koder för enzymet glukokinas och transkriptionsfaktorn HNF-1a. G. Personer med MODY kan producera stora mängder insulin, men eftersom glukossensorn i de insulinproducerande cellerna är defekt, så släpps inte rätt mängd insulin ut i blodet när så behövs.

Accu-Chek Instant

LÄS ÄVEN: Skapar diabetes mentala problem?

Glukokinas
Det är betacellerna i bukspottkörteln som producerar insulin. Frigörandet av insulin från betacellerna styrs av ett enzym som heter glukokinas. Detta enzym är som en glukossensor som uppfattar blodsockernivån, och skickar vidare en signal till insulinproduktionen. Glukossensorns funktion kan jämföras med en termostat. Om glukokinas är nedreglerat kan man få diabetes av typen MODY2. Medan glukokinas som är uppreglerat är en av orsakerna till lågt blodsocker hos spädbarn.

LÄS ÄVEN: För att du har diabetes…

Vem drabbas?
MODY drabbar ofta unga personer. Den är dominant ärftlig och ärvs systematiskt i familjer från generation till generation.

Symptom
MODY feltolkas ofta som diabetes typ 2 eller typ 1. Därför bör läkaren undersöka om det kan vara MODY om en ung och normalviktig vuxen får diabetes typ 2 eller om en vuxen får diabetes typ 1.

Accu-Chek Instant

Behandling
MODY kan antingen behandlas med kost och blodsockersänkande läkemedel eller med insulin.

Dessa bör testas för MODY
– Patienter som har haft diabetes i familjen genom flera släktled
– Diabetespatienter som är yngre än 25 år
– Patienter med nersatt insulinutsöndring

Källor: Accu-Chek.no, Diabetesforbundet.no, mody.no

LÄS ÄVEN: Ensam tillsammans 

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare