Livet och diabetes

Krisplan för anhöriga till diabetessjuka

Publicerad för första gången: 21.01.22
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information
Krisplan för anhöriga till diabetessjuka, man ringer ambulans Illustration foto: Getty images.

Ibland kan personer med diabetes få problem med blodsockret, genom att det antingen blir för högt eller för lågt. Vanligtvis reglerar de detta själva utan problem, men det finns situationer där de kan behöva hjälp – och då är det bra om det finns en krisplan.

Om det finns någon i ditt liv som har diabetes, kan det vara en bra idé att prata med personen i fråga om vad du kan göra om denne skulle hamna i en nödsituation som är relaterad till dennes diabetes. På så sätt vet du vad du ska göra om det skulle uppstå problem. Utan rätt behandling kan sådana nödsituationer bli livshotande. Att ha tillgång till rätt information kan i slutändan vara skillnaden mellan liv och död.

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig

Här tittar vi närmare på de vanligaste nödsituationerna som kan uppstå hos personer med diabetes, och samtidigt titta på vad du bör göra. Lär dig att känna igen dessa scenarier och prata med din partner eller närstående för att tillsammans ta fram en handlingsplan för potentiella nödsituationer.

LÄS ÄVEN: Känner du igen tecknen på syraförgiftning – ketoacidos?

Krisplan vid allvarlig hypoglykemi

Hypoglykemi, ofta kallat lågt blodsocker, uppstår när blodsockernivån sjunker för lågt. Detta definieras vanligtvis som3,9 mmol/L eller lägre.  Symptom uppträder vanligen vid blodsockernivåer på 3,5 -3,0 mmol/L. Allvarlig hypoglykemi uppstår när en person med diabetes försvagas till den grad att den behöver en annan persons hjälp.

Symtom på allvarlig hypoglykemi är bland annat:

 • Dimsyn
 • Svimning
 • Allvarlig förvirring
 • Anfall
 • Yrsel
 • Desorientering

Vidta följande åtgärder:

Accu-Chek Instant

1. Om du märker att din partner eller närstående uppvisar tecken på hypoglykemi, som svettningar, humörsvängningar, huvudvärk, trötthet, fuktig hud eller skakningar, ska du be hen att kontrollera sitt blodsocker.

2. Om blodsockret är lågt efter testning, kan du hjälpa personen genom att snabbt ge denne 15 – 20 gram snabbverkande kolhydrater. Oavsett om detta är en matsked honung, fyra gram fruktjuice eller tre till fem glukostabletter. Om personen inte mår bättre efter 15 minuter, kan du ge denne extra kolhydrater och be hen att göra ett nytt test.

3. När en person svimmar på grund av lågt blodsocker betraktas det som en medicinsk nödsituation. Du bör inte försöka ge personen vätska eller mat, eftersom detta kan orsaka kvävning.

4. Om du vet hur man gör, kan du ge glukagon (aldrig insulin!) för att snabbt höja blodsockernivån och därefter ringa 112. Om du inte vet hur man ger en glukagoninjektion, bör du ringa 112.

LÄS ÄVEN: Så använder du glukagon – en cheklista för anhöriga

Krisplan vid diabetesketoacidos

Ketoacidos är en mycket allvarlig diabetesrelaterad nödsituation som inträffar om blodsockernivån blir mycket hög.

Vanliga symtom och tecken på diabetesrelaterad ketoacidos är bland annat:

 • Torr mun
 • Extrem törst
 • Tung, snabb andning eller hyperventilation
 • Kräkningar
 • En söt, ovanlig lukt i utandningsluften (aceton)
 • Uttorkning
 • Snabb puls
 • Desorientering och förvirring
 • Eventuellt koma

I regel utvecklas dessa symtom under en period av 24 timmar när blodsockernivån ligger för högt. Den vanligaste utlösande faktorn vid diabetesketoacidos är en infektion eller sjukdom.

Vidta följande åtgärder:

1. Om någon som du känner med diabetes visar tecken på diabetesrelaterad ketoacidos, måste personen i fråga göra ett ketontest om denne har ett sådant med sig. Testet går till så att man kissar på en remsa.

2. Om testet visar att det finns ketoner i urinen och personen har en förhöjd blodsockernivå, ofta över 11 mmol/L, måste du omedelbart uppsöka läkare, eftersom detta snabbt kan utveckla sig till medicinsk nödsituation.

LÄS ÄVEN: Vad gör du n¨ar krisen inträffar?

När blodsockret är högt (hyperglykemi)

När blodsockernivån blir farligt hög men det finns få eller inga ketoner i urinen, rör det sig om en diabetessituation som kallas hyperosmolärt hyperglykemiskt icke-ketotiskt syndrom (HHNS). Detta förekommer hos personer med typ 2-diabetes och är vanligast hos äldre vuxna när de får en infektion eller blir sjuka.

Exempel på symtom på HHNS är:

 • Feber
 • Synbortfall
 • Extremt högt blodsocker (dvs. 33 mmol/L eller ännu högre)
 • Illamående
 • Muntorrhet och torr tunga
 • Ökande törst
 • Förvirring
 • Hallucinationer
 • Anfall
 • Viktnedgång

Gör följande:

Om personen uppvisar symtom på HHNS, kan du ringa 112 eller själv köra personen till akuten så att denne omedelbart får läkarvård.

Förebyggande:

1. Se till att vederbörande kontrollerar sitt blodsocker regelbundet, speciellt om personen är sjuk eller nyligen har genomgått en medicinsk behandling.

2. Se till att vederbörande hela tiden är i god vätskebalans/får i sig tillräckligt med vätska.

3. Ta fram en sjukplan tillsammans med din partner eller närstående så att du vet vad denne ska göra om den blir sjuk, och när det är dags att ringa läkaren.

Ytterligare tips för en eventuell nödsituation

Se till att din familjemedlem som har diabetes alltid bär en bricka, ID-kort eller liknande som visar att hen har diabetes, detta för att ambulanspersonalen kan känna igen tillståndet om din familjemedlem skulle behöva akut hjälp.

Se till att vederbörande alltid har med sig tillräckligt med insulin och utrustning för behandling av sin diabetes.

Som diabetiker bör du se till att människor på din arbetsplats eller skolan som du går på vet om att du har diabetes och informera om vilka nödsituationer som kan uppstå, så att de vet hur de ska agera i en eventuell nödsituation.

Om du ska ut och resa är det alltid en bra idé att ha en reseförsäkring för att täcka eventuella diabetesolyckor som kan inträffa på resan.

Källor:

– Diabetes.org – Hypoglycemia (Low Blood sugar)
Diabetes Emergency Care Plan PDF
– Diabetes.co.uk –
What is a Hypo: Hypo Causes, Symptoms and Treatment
– Diabetes.co.uk –
Severe Hypoglycemia
– Medical News Today – Diabetoc Ketoacidosis
– Diabetes.co.uk –
Diabetic Ketoacidosis
– Diabetes Self-Management –
Recognizing and Responding to Diabetic Emergencies

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant