Livet och diabetes

7 tips på hur man tar hand om sin diabetes under graviditeten

Publicerad för första gången: 17.12.21
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information
Hur du tar hand om din diabetes under graviditeten Illustration foto: Getty images.

Det finns inga hinder att skaffa barn om man själv har diabetes, men en välreglerad diabetes är nyckeln till en hälsosam graviditet. Här är några bra tips på hur man tar hand om sin diabetes under graviditeten!

Oavsett om du har diabetes typ 1 eller typ 2 kan du ha en normal graviditet. Men ett oroligt blodsocker kan skapa problem. Därför är det desto viktigare att du ser till att vara extra noga med ditt blodsocker när du är gravid. Kvinnor med diabetes som väntar barn följs därför upp extra av vårdpersonal. Där får du hjälp och råd om hur du bäst tar hand om din diabetes under graviditeten. För kom ihåg: en graviditet kan påverka blodsockret på nya sätt, så att du också måste hitta nya lösningar.

Accu-Chek Instant

Så medan du förbereder dig på att bli mamma får du här några smarta tips på hur du tar hand om din diabetes under graviditeten.

1. Gå till alla graviditetskontroller

När kvinnor med diabetes blir gravida följs de under hela graviditeten av ett dedikerat team med specialistkompetens, vanligtvis på ett centralt eller regionalt sjukhus. Detta gäller både kvinnor med typ 1 och typ 2. Du bedöms av din förlossningsläkare, barnmorska, internmedicinare och ögonläkare. Även om du mår bra bör du gå på alla graviditetskontroller och läkarbesök som du kallas till under graviditeten. Dessa kontroller görs av en anledning.

LÄS ÄVEN: Att ta hand om sig sj¨alv för någon annans skull

2. Se till att du vet vilka blodsockervärden du bör sträva efter

Prata med din läkare om vilka blodsockervärden du bör sträva efter under graviditeten. De allmänna behandlingsmålen är ganska strikta:

  • fastande 3,4-5,5 mmol/l
  • 1 ½ – 2 timmar efter måltid: mindre än 7,1 mmol/l
  • HbA1c bör mätas minst var fjärde vecka, gärna var 14:e dag, och bör från tredje trimestern helst vara mellan 38-42 mmol/mol (5,6-6,0 %) (i)

Kom ihåg att målen inte alltid kan uppnås, detta är bara vad du bör eftersträva. Du måste ta hänsyn till att du kommer att ha enskilda mätningar som hamnar över detta utan att det behöver få negativa konsekvenser för graviditeten.

Accu-Chek Mobile

3. Överväg att uppsöka en klinisk nutritionist

Att äta hälsosam mat är en viktig del av blodsockerregleringen under graviditeten. Om du inte har gått till en klinisk nutritionist tidigare, är det kanske något som du borde överväga att göra nu? En bra klinisk nutritionist kan hjälpa dig med att skapa en bra måltidsplan, och kan också lära dig mer om hur du kan påverka dina blodsockervärden under graviditeten. Alternativt kan du också få en trygg uppföljning och råd om vad som är en idealisk viktökning under graviditeten för just dig.

LÄS ÄVEN: Du, jag och vår typ 1 diabetes

4. Se till att vara fysiskt aktiv regelbundet

En annan faktor som är viktig för blodsockerregleringen är fysisk aktivitet. Observera att detta inte betyder att du ska ligga i hårdträning. Här är det istället viktigt att du tar hänsyn till vad din kropp klarar och är van vid. Lätt till måttlig aktivitet kan vara det bästa under graviditeten – en promenad eller simning är bra exempel på skonsam aktivitet. Det rekommenderas att du får minst 30 minuters aktivitet om dagen, helst fem gånger i veckan. Prata gärna med din läkare om detta. 

Kvinna gör yoga. Hur du tar hand om din diabetes under graviditeten
Illustrations foto: Getty images.

5. Kontrollera blodsockret ofta

Eftersom kroppens behov av energi förändras under graviditeten, kan blodsockret fluktuera snabbt. Oavsett vilka rutiner du har haft innan du blev gravid, rekommenderas att du mäter blodsockret ofta under hela graviditeten (upp till 7-10 gånger om dagen) (ii). Prata gärna med din läkare om vad som är idealiskt för dig. Det är också viktigt att ta reda på hur du ska balansera din kost, fysisk aktivitet och dina mediciner, baserat på dina blodsockermätningar.

6. Se till att snabbt justera lågt blodsocker

Det går inte att undvika att du kommer att ha lågt blodsocker ibland under graviditeten. Om du tar insulin eller andra diabetesläkemedel, är det viktigt att du också har tillgång till snabba kolhydrater, vilket snabbt kan öka blodsockret när det sjunker för lågt. Till exempel är druvsocker, glukagon eller godis bra alternativ; hitta något som fungerar för dig. Dessutom är det en bra idé att informera nära vänner, familjemedlemmar eller kollegor om hur de kan hjälpa dig om du skulle få mycket lågt blodsocker.

LÄS ÄVEN: En extra parameter att ta hänsyn till

7. Följ läkarens rekommendationer för användning av mediciner och/eller insulin

Om du tar insulin eller andra diabetesläkemedel, är det viktigt att följa läkarens användningsråd. Det är nämligen troligt att du kommer att behöva mer insulin eller en högre dos av din diabetesmedicin när du är gravid, speciellt i slutet av graviditeten. Insulin är helt säkert att använda både under graviditeten och förlossningen. 

Källor:

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare