Livet och diabetes

Världsdiabetesdagen: Alla bör ha tillgång till diabetesvård

Publicerad för första gången: 05.11.21 | Senast redigerad: 12.10.22
Världsdiabetesdagen 2021: Alla bör ha tillgång till diabetesvård Illustration foto: Getty images.

Det är 100 år sedan insulinet upptäcktes, men trots det finns det miljontals människor med diabetes världen över som inte har tillgång till viktig diabetesvård. Och i år det detta som är temat för Världsdiabetesdagen.

Mer än 460 miljoner människor lever idag med diabetes världen över, och det är en siffra som förväntas öka till 578 miljoner fram till 2030. Eftersom människor med diabetes själva har ansvar för den dagliga behandlingen av sin sjukdom är det viktigt att de har kunskap om sin egen diagnos. Och just därför är det så viktigt att sprida kunskap om diabetes – inte bara här i landet, utan i hela världen.

Accu-Chek Mobile

Varje år hålls därför Världsdiabetesdagen den 14 november på Fredrick Bantings födelsedag; mannen som var central för upptäckten av insulinet 1922 tillsammans med Charles Best. Det är nästan 100 år sedan insulinet upptäcktes. Men trots det finns det miljontals människor med diabetes världen över som inte har tillgång till diabetesvård eller viktig behandling. Och i år det detta som är temat för Världsdiabetesdagen.

LÄS ÄVEN: Därför har jag alltid med mig extra diabetesutrustning

Diabetesbehandling måste göras tillgängligt för alla

Diabetes var orsaken till 4,2 miljoner dödsfall 2019, och ansvarig för minst 760 miljarder i hälsoutgifter på världsbasis samma år. Det motsvarar 10 procent av den totala summan som lades på hälso- och sjukvård. Trots det finns det fortfarande många som inte får den behandling de behöver. Dessutom uppskattas det att omkring 232 miljoner människor lever med diabetes utan att veta om det. Och de flesta har diabetes typ 2.

Kunskap om sjukdomen är inte det enda som är viktigt när man har diabetes. Det är minst lika viktigt att personer som lever med sjukdomen har tillgång till nödvändig hälsohjälp från vårdpersonal, och hjälp och vägledning om hur de själva kan se till att deras diabetes är välreglerad. Personer med diabetes kräver uppföljning och behandling, både för att hantera sjukdomen och för att undvika senkomplikationer som en följd av dåligt reglerat blodsocker.

Den internationella diabetesfederationen (IDF, ”International Diabetes Federation”) och Världshälsoorganisationen (WHO) anser därför att vi inte längre kan vänta på att medicin, teknik, stöd och behandling görs tillgängligt för alla personer med diabetes som behöver det. De vill rikta fokus mot sjukdomen och bidra till globalt förebyggande och ökad medvetenhet.

Accu-Chek Mobile blodsockermätare

LÄS ÄVEN: Det är aldrig för sent att lära sig något nytt

Ingen tillgång till insulin

Diabetesvård inkluderrar allt från vägledning och stöd till medicinering och behandling. Och många människor har inte ens tillgång till de mest grundläggande delarna av diabetesvården.

Miljontals människor har inte tillgång till insulinet de behöver för att reglera sitt blodsocker, vilket kan få fatala konsekvenser. Många behöver mediciner i tablettform för att hantera tillståndet, och dessa är fortfarande inte tillgängliga i många låg- och medelinkomstländer. Kontroll och reglering av blodsockret är en grundläggande del av diabetesbehandlingen. Och många med diabetes har inte ens tillgång till hjälpmedel för att kontrollera blodsockret. Många har inte tillgång till diabetesutbildning och vet inte hur de bäst ska behandla sin sjukdom.

Brist på sjuksköterskor är bara en av flera orsaker till problemet. Det globala underskottet på sjuksköterskor beräknas uppgå till 5,9 miljoner, och merparten av detta underskott finns i låginkomstländer.

Var gärna med och sätt fokus på diabetes den här dagen genom att använda följande hashtaggar i sociala medier: #DiabetesCare #WDD #Världsdiabetesdagen

Källor: World Diabetes Day, https://worlddiabetesday.org/
FN-sambandet –
Verdens diabetesdag (WHO)

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Mobile