Stories och livet

Min mätare säger inte ”HI” för att hälsa

Publicerad för första gången: 25.01.19 | Senast redigerad: 15.01.22
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information

I diabetesvärlden, både face-to-face och online, slängs det med mycket slang och olika begrepp. Jag har vistats online, i egenskap av ”diabetesentreprenör”, i många år nu – och har stött på diverse spännande och annorlunda språkliga termer.

Det kan vara en djungel att slå sig fram i, så jag har påbörjat en liten ordbok för oss typ ettor – fyll gärna på den med dina egna favorituttryck!
Se även inlägget ”Ett nytt liv med diabetes – och dessutom alla nya ord?!” för en ordlista över de vanligaste förkortningarna.

Accu-Chek Instant

Observera att detta blogginlägg är skrivet ur en patientsperspektiv – det är alltså inte att betrakta som en medicinskt korrekt text.

 • Bolus/basal är för de som använder insulinpump olika namn på insulindoser. Bolus är korta, snabba doser för måltider eller korrigering, medan basal handlar om de långsamma doserna som ligger dygnet runt.
 • BS behöver inte betyda bullshit… det kan också betyda blodsocker.
 • BG är förkortningen för blood glucose, alltså den engelska termen för blodsocker.
 • Att blippa kan för (främst föräldrar och barn med typ 1-diabetes) innebära att scanna av sin Libresensor.
 • Closed loop är ett nytt tekniskt hjälpmedel som kopplar ihop en CGM med en insulinpump för patienter med typ 1-diabetes. Denna ”gasar och bromsar” insulintillförseln för ett jämnare blodsocker och lugnare liv med diabetes.

”I’m crashing”

 • När någon på engelska säger ”I’m crashing” betyder det att deras blodsocker är på väg nedåt i snabb takt.
 • En D-bag är för engelsktalande diabetiker den väska där alla diabeteshjälpmedel förvaras.
 • Att ha en diabuddy är guld värt! Det är helt enkelt en kompis som också lever med typ 1-diabetes.
 • En del väljer att fira sin diaversary, vilket är begreppet för din diabetes födelsedag. De tycker då att det är värt att fira att man klarat av kampen i ytterligare ett år.
 • Att utföra ett dubbelbyte kan i diabetesvärlden innebära att både infusionsset till pumpen och CGM-sensorn ska bytas, på samma gång.
 • gKH är förkortningen för gram kolhydrater, användbart vid kolhydratsräkning.
 • ”It’s a gusher” har spridit sig som uttryck i onlinevärlden. Det är när ett finger inte slutar blöda efter att du stuckit dig i det för ett blodprov – alternativt ett infusionsset som blöder massor vid byte till ett nytt.
 • Att ta insulin kan också heta att insulera.

HI

 • När mätaren visar HI, är det inte en välkomstfras. Det indikerar att det blodsocker du just har mätt, är för högt för mätaren att läsa av. HI = high high high.
 • ”Jag är hög” betyder inte att jag har tagit droger, utan att jag helt enkelt har högt blodsocker.
 • ”Jag är låg” innebär inte att jag är nedstämd, det betyder att jag har lågt blodsocker.
 • Har man lågt blodsocker infinner sig ofta extrema hungerkänslor, och då är det lätt att man lågäter/överäter/hetsäter.
 • ”Get pumped” har i det här fallet inget med gymmet att göra – däremot kan det betyda att en diabetiker byter infusionsset till pumpen.
 • När en diabetiker är i remission i börja av sin diabetes, är blodsockret oftast mer lättskött. Det kan också kallas för dennes honeymoon.

LÄS ÄVEN: Har pandemin gjort att vi har fått en antydan till social fobi?

Lågt blodsocker

 • Hypo är ett ord för lågt blodsocker.
 • Hyper är ett ord för högt blodsocker.
 • Hypo/hyper hangover är en term för hur dåligt man kan må dagen efter en period med låga eller höga blodsocker.
 • Om du ligger högt i blodsocker, så kan du korra (ge en ”korrdos”), alltså korrigera läget med hjälp av insulin.
 • Lågt blodsocker ger dig något som kallas känning (eller ”insulinkänning”).
 • Blodprovstagaren du sticker dig i fingret med för att få fram en droppe blod till blodsockertestet, har många olika namn. Myggan, pistolen eller helt enkelt stick-i-fingret. På engelska kan den exempelvis heta poker eller pricker.

Ett annat ord för insulinsprutan

 • När en diabetiker ska hämta sin penna, är hen inte ute efter något att skriva med. Det är ett annat ord för insulinsprutan.
 • Podden är slang för insulinpumpen OmniPod – vilket för övrigt blir roligt, eftersom just den pumpen inte har någon slang!
 • Talar man engelska, och använder insulinpump, kan man referera till sig själv som en pumper.
 • När blodsocker studsar upp och ner, värre än berg-och-dalbanorna på Liseberg, brukar engelsktalande kalla det rollercoastering.
 • S.W.A.G. står för ”Scientific and Wildly Amazing Guess” och är ett sätt att beskriva gissningen av insulinmängd man gör när man inte känner till antalet gram kolhydrater i det man ska äta.
 • Insulinpumpar kan ha många namn. Tamagotchi, sökare eller mp3-spelare är några av dessa.
 • Tempbasal är en tillfälligt höjd basaldos – se bolus/basal högre upp.
 • The betes är ett sätt att säga diabetes som växt sig stort i engelsktalande grupper av diabetiker

LÄS ÄVEN: Det är OK att känna det som att man har gått in i väggen ibland!

fotocred: Daniel Ahlqvist

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig