Stories och livet

Automatisk insulintillförsel – den ultimata drömmen?

Är automatisk insulintillförsel det bästa för oss med diabetes?

Den ultimata drömmen för oss med diabetes är väl att få ett friskt organ. Det närmaste vi kan komma detta (utom en lyckad transplantation) är ett konstgjort organ som kan skapas av ett så kallat ”closed loop”-system.

Detta är ett system som automatiskt ökar eller stoppar tillförseln av insulin vid behov, beroende av blodsockervärdet och matintag.

Autoläge

Idag finns det pumpar med ”auto mode”-system, där insulin tillförs vid högt blodsocker och stoppas vid lågt. Det är inte helt automatiskt eftersom man måste lägga in kolhydrater och kalibrera blodsockret flera gånger dagligen.

Min ultimata dröm är att få ett system där allt sker automatiskt, på samma sätt som en frisk bukspottkörtel fungerar. Därför tänker man kanske att ett sådant system som det ovannämnda skulle vara det närmaste man kommer och därför är idealiskt. Men det är inte nödvändigtvis fallet.

LÄS ÄVEN: Diabetesordlista – vad betyder egentligen alla ord?

Fördelar och nackdelar

Jag tror det finns både fördelar och nackdelar med ett system som tillför insulin automatiskt. Fördelen är att det kan lätta på arbetsbördan i vardagen, man kan känna sig friare från sjukdomen och tryggare eftersom pumpen stoppar tillförsel av insulin vid lågt blodsocker.

Nackdelen med ett sådant system är att man kan glömma hur mycket insulin man behöver per måltid eller dygn. Mindre förändringar i insulinbehovet märks då inte nödvändigtvis hos användaren eftersom pumpen reglerar detta själv. Skulle pumpen gå sönder kan det bli svårt för användaren att plötsligt behöver göra allt på egen hand. Man tappar helt enkelt lite kontrollen vid användning av ett automatiskt system, vilket kan vara oförmånligt i en situation där pumpen inte kan hjälpa till.

Att väga fördelar mot nackdelar är upp till varje enskild person, och det som fungerar för den ena, fungerar inte för alla. Enligt min åsikt är det dock viktigt att bedöma alla aspekter med en pump innan man hoppar på tåget.

LÄS ÄVEN: Kan man bli utbränd av diabetes?

Vill du ha ett pumpsystem med automatisk insulintillförsel?