Alla artiklar av

Lena Sjödin

  • Stories och livet

    Diabetes och graviditet

    Alla är vi olika, liksom våra graviditeter och vår diabetes. En del har inga som helst problem under sina graviditeter, medan andra har det. Detta var min berättelse. …

  • Stories och livet

    Att leva med diabetes typ 1 och NPF

    "Jag skulle vilja påstå att det för de flesta diabetiker till slut hamnar i ryggmärgen att ta insulin... För mig och för andra med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir det aldrig naturligt, det…