Browsing Tag

Global Version ID 7023_183702_302250

  • Trygghetsbehov
    Stories och livet

    Trygghetsbehov

    Alla har grundläggande behov som måste tillgodoses för att man ska överleva. Det har forskats mycket om detta. Har vi som har diabetes ett större behov när det gäller till exempel…